قیمت ورق گالوانیزه 97/10/25

قیمت ورق گالوانیزه 97/10/25

فروش ورق

ورق گالوانیزه 0.50 کوتاه 7820تومان
ورق گالوانیزه0.50بلند 7870 تومان
ورق گالوانیزه 0.60کوتاه 7350 تومان
ورق گالوانیزه 0.60بلند 7380 تومان 
ورق گالوانیزه 1 میل بلند 7120 تومان 
ورق گالوانیزه 1.5 میل کوتاه 7170 تومان 
ورق گالوانیزه 2 میل کوتاه 7150 تومان 
ورق گالوانیزه 2 میل بلند 7150 تومان  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر