قیمت ورق در بورس امروز 97/12/06

قیمت ورق در بورس امروز 97/12/06

افزایش 48 درصدی ورق رنگی

آمار قطعی معاملات محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا مورخ 97/12/06

ورق گرم B :
تقاضا: 115610تن
عرضه: 91080تن
به قیمت میانگین: 47724ریال
افزایش قیمت 3623 ریال
درصد افزایش: 8.22

ورق گرم C:
تقاضا: 3806تن
عرضه: 30580تن
به قیمت میانگین: 45297 ریال
افزایش قیمت 5505ریال
درصد افزایش 13.84

ورق سرد B:
تقاضا: 20500تن
عرضه: 20000تن
به قیمت میانگین: 50683ریال
افزایش قیمت: 272ریال
درصد افزایش: 0.54

ورق گالوانیزه G:
تقاضا: 9700تن
عرضه: 4300 تن
به قیمت میانگین: 95648ریال
افزایش قیمت 49412ریال
درصد افزایش: 48.09

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر