قیمت ورق رنگی  97/12/07

قیمت ورق رنگی 97/12/07

قیمت ورق رنگی

ورق رنگی فولاد تحویل تبریز

0.50 بلند آبی 11750
0.50 بلند قرمز 11750
0.50 بلند سفید 11250
0.50 بلند نارنجی 12350
0.50 بلند قهوه ای سوخته 13200
0.50 بلند پرتقالی 12200

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر