فروش ورق روغنی

فروش ورق روغنی

ورق روغنی برش خورده در سایز 114 میل در عرض 1.25 به ضخامت یک میل

فروش ورق برش خورده به قیمت مناسب 
ورق روغنی یک میل به  عرض 1/25 به طول 114 میل 
4تن 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر